من از ظاهر خودم خوشم نمیاد!

تا به حال شده زمان رفتن به میهمانی، سر کار و یا جلو آینه و
زمان آرایش کردن از ظاهر خود متنفر باشید؟
یا به طور مثال خود را به طور مداوم با دیگران مقایسه کنید و به عکسها و مدلهای معروف نگاه کنید و خود را با انها مقایسه کنید و حسرت بخورید؟
بعضی افراد به طور مداوم در حال پیدا کردن نقایص خود هستند و مداوم به دنبال تایید گرفتن از دیگران در مورد ظاهر خود هستند
روانشناسان این وسولس را به اختلال خود زشت پنداری یا بادی دیسمورفیک نسبت میدهند
اختلالی که فرد به طور افراطی درباره بخشهای ظاهری خود دچار حساسیت میشود تا جایی این که این مسئله منجر به اختلال در زندگی فرد میشود او را اجتماع گریز یا بدون اعتماد به نفس میکند
افرادی که دچار این اختلال هستند از ظاهر خود ناراضی هستند و به جراحی های زیبایی و یا ارایش های زیاد رو می اورند و در نهایت نیز از ظاهر خود راضی و خشنود نیستند و شاید این تغییرات به صورت موقتی تاثیر روی روان انها داشته باشد

پیام بگذارید