انواع عشق

💓عشق در #نظریه_استرنبرگ💓
💥مولفه اول عشق: #صمیمیت
عبارت است از احساس #محبت و اظهار آن، #علاقه، #مراقبت، #مسئولیت، #همدلی و غمخواری نسبت به فردی که شخص او را دوست دارد.
💥مولفه دوم عشق: شور و میل (#شهوت)
مبتنی بر انگیزش‌های شهوانی و جذابیت‌های جسمانی است.
💥مولفه سوم عشق: تعهد
این مولفه شامل تصمیم‌های #خودآگاهانه و غیر خودآگاهانه‌ای می‌شود که فرد برای دوست داشتن دیگری اتخاذ و خود را #متعهد به حفظ آن می‌کند.
🌹 انواع عشق عبارت‌اند از:🌹
🌸۱- فقدان #عشق: زمانی است که ابعاد سه گانه عشق در روابط افراد بسیار کمرنگ است یا اصلاً وجود ندارد.
🌸۲- دوست داشتن: زمانی است که فقط عامل صمیمیت وجود داشته باشد. این نوع عشق، احساس ایجاد یک رابطه دوستی عمیق و حقیقی می‌باشد. اما احساس شور و شوق (شهوت) و تعهد وجود ندارد.
🌸۳- #شیدایی: در این نوع عشق بعد شهوت بر روابط افراد یا احساس یک فرد نسبت به دیگری حاکم است. یک حالت شدید شور و اشتیاق است که در آن فرد به شدت و به طور افراطی مجذوب شده، درحالی که تعهد و صمیمیت واقعی وجود ندارد. این نوع عشق با وصل به معشوق به شدت پایان می‌پذیرد و ممکن است به تنفر تبدیل شود.
🌸۴- عشق #پوچ: در این نوع عشق فقط بعد تعهد وجود دارد. به طور معمولی این نوع عشق در یک رابطه بلند مدت راکد وجود دارد که در آن زوج‌ها رابطه هیجانی و عاطفی متقابل را از دست داده‌اند و یا آنقدر با هم مانده‌اند که به همدیگر عادت کرده‌اند یا به علت ترس از بی کسی و یا به خصوص برای فرزندان با هم می‌مانند.
🌸۵- عشق #رمانتیک: این نوع عشق ترکیبی از صمیمیت و شور و شوق است که بر اساس دو جنبه جذابیت #فیزیکی و عاطفی استوار است.در این حالت اعتماد بسیار بالایی نسبت به همسر وجود دارد و به لحاظ عاطفی به شدت به او نزدیک است. با این حال به دلیل نداشتن بینش و تعهد، امکان تداوم این عشق اندک است.
🌸۶- عشق #رفاقتی: این نوع عشق ترکیبی از صمیمیت و تعهد است. در این نوع عشق، رفتار شهوانی در آن نیست یا خیلی کمرنگ است‌.
🌸۷- عشق #ابلهانه: این نوع عشق، از ترکیب شور و میل و #تعهد به وجود می‌آید و صمیمیت درآن دیده نمی‌شود. زوجین صرفاً براساس حالت شهوت نسبت به هم متعهد هستند و رابطه صمیمانه و عاطفی عمیقی با همدیگر دارند. این حالت گردبادی از هیجانات است که زود فروکش می‌کند. دراین حالت افراد در نگاه اول عاشق یکدیگر می‌شوند.
🌸۸- عشق کامل: این نوع عشق ترکیبی از سه حالت صمیمیت، شور و شهوت و تعهد است. در این حالت فرد همسر خود را به عنوان یک انسان دوست می‌دارد و به او احترام می‌گذارد، به او متعهد است. #ازدواج

پیام بگذارید